Ortho Center
Rehab Göteborg

Artrosskola

Besväras Du av artros i höft och/eller knäled? Ortho Center Rehab bedriver en artrosskola på vår mottagning på Klippan. Ortho Center tillhandahåller ortopedisk vård med ledorden ”Kvalite genom specialisering”. Nu erbjuder vi en konservativ behandling av höft-knäledsartros genom artrosskola.

* Målet är att ge dig som patient minskad smärta, ökad hälsorelaterad livskvalitet samt hjälp till att hitta en bra aktivitets/träningsnivå.

* Få en ökad kunskap i vad artros är.

* Artrosskolan innefattar ett individuellt inskrivningsbesök, tre föreläsningar i grupp, individuellt anpassat träningsprogram med fysioterapeut samt ett individuellt utskrivningsbesök.

* Utbildningen möter Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2012) för grundbehandling av artros.

* Uppföljning sker genom återkoppling från det Nationella Kvalitetsregistret, BOA- registret.

* Leds av fysioterapeuter/arbetsterapeuter med specialistkompetens inom ortopedi och med stor erfarenhet och kunskap om artros.

* Ingen remiss krävs.

* Patientavgift 50 kronor/tillfälle.

Välkommen att boka första besöket genom vår receptionist 031-817060