Höft Impingement

Höft Impingement

Skademekanism

Allt oftare under senare tid har ljumsksmärta och stelhet i höftleden kunnat förklaras med en kollision mellan ledpannan (acetabulum) och lårbenshalsen (collum) vid relativt normal rörelse. Detta fenomen går under beteckningen FAI (Femuro–Acetabulär–Impingement) och kan liknas vid inklämningssyndrom (impingement) i axelleden. Ingen vet idag med säkerhet hur FAI uppstår, men de strukturella förändringarna består av pålagringar, som finns på övergången mellan lårbenshuvudet (caput) och lårbenshalsen och kallas CAM (bild 8.3) samt en ”utväxt” på ledpannan som kallas PINCER (bild 8.4). Det finns en misstanke om att CAM-förändring beror på en glidning i tillväxtzonen (fysiolys) under puberteten och att PINCER-förändring beror på en dragning (traktion) eller kollision mellan lårbenshalsen och ledpannan, vilket startar en tillväxtrubbning som leder till en utväxt av bennabbar (osteofytbildning).

CAM-förändring på lårbenshalsen i höftleden. Idrottaren besväras av smärta och inskränkt rörlighet. Bild framifrån.

Överst en normal höftled och underst en höftled med PINCER-förändring.

Symptom vid höft impingement (FAI)

Både CAM och PINCER innebär att rörelseförmågan i höftleden minskar. Kollisionen mellan lårbenshalsen och ledpannan upplevs vanligtvis som rörelseinskränkning, men framför allt som diffus ljumsksmärta. Efter smärtdebut återkommer smärtan vanligen vid böjning (flexion) och inåtrotation i höftleden. Denna rörelse innebär att den broskring (labrum) som fäster på ytterkanten av ledpannan och normalt omsluter lårbenshuvudet kommer i kläm. Labrum skadas därför vanligtvis i sin övre främre del. I och med att labrum kläms skadas även ledbrosket. Om detta i förlängningen kan leda till broskförändringar (artros) i höftleden är dock inte känt idag.

Överst en normal höftled och nederst en höftled med CAM-förändring på lårbenshalsen.

CAM- och PINCER-förändringar i en höftled kan identifieras med klinisk undersökning och vanlig röntgenundersökning. Förutom röntgen framifrån och från sidan, måste även en specialprojektion tas. Denna kallas Lauenstein (Billing)-projektion. Med hjälp av denna fås en mycket bra uppfattning om huruvida det förekommer FAI. För att kartlägga skador i ledytor och labrum på ett bra sätt krävs magnetkameraundersökning och/eller magnetkamera-artrografi (med Gadolinium kontrastmedel, som injiceras i leden).

Behandling av höft impingement (FAI)

FAI kräver i de flesta fall operation. Denna kan utföras med titthålsteknik, där CAM- och PINCER-förändringarna slipas ner under uppsikt av artroskopet, men också med hjälp av röntgengenomlysning. Eventuella labrumskador kan sys med samma titthålsteknik som labrumskador i axelleden.

CAM-förändring efter operation, där -utväxten slipats bort.

Röntgenbilder av CAM-förändring före

Röntgenbilder av CAM-förändring efter operation

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.