Ortho Center
Rehab Göteborg
Gym 6

Välkommen till Ortho Center Rehab! För att kunna erbjuda våra kunder och patienter kvalitet och service i hela vårdkedjan har Ortho Center IFK Kliniken en rehabiliteringsverksamhet dit alla är välkomna.

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka här

20x20mm Godkand20Rehab 1177    SCAB ISO 9001 Sve RGB

Vårdval

Vårdval
VG Primärvård - Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen, klicka här för mer information.

 

 

 

Läs mer